První výskyt invazní sršně asijské v České republice

Sršeň asijská - invazní druh hmyzu, který ohrožuje včely, byla nedávno potvrzena i v České republice. Tento výskyt byl zaznamenán v Plzni dne 5. října, což představuje první doložený případ v České republice. Momentálně je klíčové zabránit dalšímu šíření tohoto nebezpečného hmyzu.

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zodpovědná za monitorování invazních druhů a sběr dat, spolupracuje s dalšími subjekty, aby přijala opatření k zamezení šíření sršně asijské. Jedním z klíčových kroků je nalezení a zlikvidování jejího hnízda.

 Likvidace prvního hnízda

Informace o výskytu byla předána Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR fotografiemi podezřelých sršní, které byly zjištěny na jednom místě v Plzni. Analýza těchto fotografií potvrdila, že se jedná pravděpodobně o sršeň asijskou. Tým agentury se vydal na místo a ověřil přítomnost tohoto invazního druhu. Současně se podařilo hnízdo lokalizovat a společně s hasiči hnízdo 9.10.2023 zlikvidovat.

 Hystorie šíření sršně asijské

Sršeň asijská se před dvaceti lety dostala do Francie prostřednictvím zásilky zboží z východní Asie a od té doby se postupně šíří západní Evropou. Letos v létě byla zaznamenána poblíž hranic s Maďarskem a nyní se objevila v České republice. Zkušenosti z jiných zemí, například z Francie, Španělska, Portugalska, Itálie a Belgie, ukazují, že okamžitá likvidace nalezených hnízd je klíčová. Pokud se situace podcení v počátečních fázích výskytu, sršeň se usadí trvale a její odstranění je potom velmi obtížné.

 Jak poznat sršeň asijskou 

Sršeň asijská je o něco menší než naše domácí sršeň obecná. Lze ji rozeznat díky tmavšímu zbarvení a žlutě zbarveným koncům končetin. Její hlavní nebezpečí spočívá v útocích na včely v úlech. Hnízda sršně asijské mají typický kulovitý až hruškovitý tvar s vchodem na boku. Nejčastěji se nacházejí ve vysokých korunách listnatých stromů.

 Co dělat při podezření na výskyt sršně asijské

Vzhledem k rychlému šíření sršně asijské je důležité hlášení podezření na její výskyt Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Tato instituce provede ověření informace a případně zajistí likvidaci hnízd ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Včelařská komunita, která bude sršeň asijská nejcitelněji postižena, byla již informována o výskytu. K dispozici jsou také informační materiály, které byly rozdistribuovány na konferenci pro včelaře a publikovány v časopise Včelařství.

 V boji proti invazivním druhům spolupracuje řada odborníků a institucí, včetně Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Botanického ústavu AV ČR, Ministerstva životního prostředí a dalších.

 Podezření na výskyt sršně asijské je možné hlásit na e-mailovou adresu invaznidruhy@nature.cz. Je vhodné připojit fotografie, aby se vyloučila záměna s jinými druhy hmyzu, a popsat situaci co nejpřesněji.

 Více informací o invazních druzích je dostupných na Homepage - Invazní druhy - AOPK ČR (nature.cz).

 
Sršeň asijská (Vespa velutina), její biologie, monitoring, kontrola a prevence šíření

https://www.psnv.cz/attachment/s-49-d469a72334c2/1024-srsen-asijska-prirucka.pdf

Aplikace sršeň asijská

Aplikace pro hlášení výskytu sršně asijské