Historie výroby svíček z včelího vosku

Historie svíček z včelího vosku sahá až do starověku, kdy byl včelí vosk objeven jako mimořádně vhodný materiál pro výrobu svíček. Avšak, kvůli jeho limitované dostupnosti byl po celou historii osvětlování velmi drahý, což omezovalo používání svíček ze včelího vosku na nejbohatší vrstvy společnosti nebo na významné události a církevní obřady.

Včelí vosk je mimořádná surovina

Ve středověku a raném novověku byl včelí vosk ve střední Evropě považován za mimořádnou surovinu a dokonce sloužil i jako platidlo. Surový včelí vosk získávali v českých zemích voskaři od včelařů, kteří jej zpracovávali na hmotu vhodnou pro výrobu svíček. Svíčkaři, kteří z včelího vosku vyráběli svíčky, byli v té době velmi vážení a bohatí řemeslníci a někteří z nich se dokázali specializovat na zdobení kostelních, pohřebních i jiných svíček barevnými plastickými ozdobami.

V 18. a 19. století byli výrobci voskových svíček nejčastěji označováni jako voskaři, což ukazuje na to, že se zpracování suroviny a výroba svíček soustředilo do jedné dílny. Nicméně, počet osob věnujících se této profesi se výrazně nezvětšoval, přestože v 18. století vzrostla spotřeba voskovic a při slavnostních příležitostech jich mohly být současně zapáleny i tisíce.

Tradiční svíčky z včelího vosku.

Výroba svíček z včelího vosku si zachovává svůj řemeslný charakter i v současnosti. Vyrábějí se v nich nejen svíčky, ale také různé jiné voskové předměty, jako jsou figurky, květy, obaly, votivní předměty a další. V Praze bylo k roku 1871 činných osm voskařských dílen, které zpracovávaly vosk, a do roku 1910 se jejich počet nezměnil. Ačkoliv se technologie výroby svíček a používané materiály změnily, stále existuje skupina zákazníků, kteří preferují tradiční svíčky z včelího vosku.

Svíčky z včelího vosku a současnost

V dnešní době je výroba svíček z včelího vosku stále živou tradicí, ačkoli se využívají i jiné materiály, jako například parafín nebo sojový vosk. Nicméně pro mnoho lidí mají svíčky z včelího vosku stále své kouzlo. Nejenže jsou vyrobeny ze 100% přírodního materiálu, ale mají také příjemnou vůni a vytvářejí teplé a jemné světlo.

Navzdory tomu, že jsou dnes svíčky z včelího vosku mnohem snadněji dostupné než v minulosti, stále zůstávají cenově náročné. To je způsobeno limitovaným množstvím včelího vosku, které lze z jednoho včelstva získat, a také zvýšenou poptávkou po tomto produktu.

Výroba svíček z včelího vosku si stále zachovává svou řemeslnou podstatu a také se stále využívají různé techniky zdobení a tvarování. Díky tomu se můžeme setkat s mnoha zajímavými a unikátními výrobky, které jsou ručně vyráběny malými výrobci.

Výhodou svíček z včelího vosku je také to, že jsou ekologické a přírodní. Vosk je totiž plně biologicky odbouratelný a není zatížen škodlivými chemikáliemi, jako jsou jiné typy svíček. Navíc mnoho výrobců svíček z včelího vosku spolupracuje s místními včelaři, kteří poskytují vosk ze svých včelstev a tak podporují místní zemědělství a ekonomiku.

Svíčky z včelího vosku mají také dlouhou historii použití v různých náboženských a kulturních tradicích. V kostelech se stále používají velké voskové svíčky a také se využívají jako součást rituálů a oslav.

Celkově lze tedy říci, že svíčky z včelího vosku mají nejen dlouhou historii, ale také své místo v současné době, kdy mnoho lidí hledá ekologické a přírodní alternativy k průmyslovým výrobkům.